Revizní firma K-PLYN Tábor oslavila 25let od svého založení
K-PLYN Tábor oslavila 25let od založení revizní firmyK-PLYN Tábor oslavila 25let od založení revizní firmy INFOLINKA: +420 603 872 023
Revize plynu

Revize plynu

Revize plynu

Zajišťujeme revize a revizní služby všeho druhu a v plném rozsahu. Provádíme pravidelný roční servis včetně měření spalin, přezkoušení těsnosti a kontroly připojených zařízení.

 • plynové spotřebiče, kotle, pece a průmyslová zařízení,
 • domovní, průmyslové, NTL, STL a VTL plynovody,
 • kompresní a regulační stanice,
 • zařízení pro výrobu plynných paliv nebo technických plynů,
 • plnící zařízení a stanice pro plynná paliva nebo technické plyny,
 • rozvody technických plynů a NTL, STL, VTL plynovody na propad butan.

Výchozí revize

Výchozí revize provádíme bez vyjjímky na všech zařízeních umístěných v plynové soustavě a to před uvedením do provozu. Bez výchozí revize nesmí být zařízení používáno.

Provozní revize

Provozní revize provádíme v pravidelných intervalech každé 3 roky, v rozsahu dle aktuální legislativy. Provádíme přezkoušení těsnosti jednotlivých spojů v plynovodní soustavě, dále kontrolu těsnosti jednotlivých přípojných zařízení a měření spalin u spotřebičů v kategorii „B“

Zákonné povinnosti provedení provozních revizí a tlakových zkoušek:

 • Zařízení je odstaveno mimo provoz na dobu delší než 6 měsíců
 • Bezprostředně po oficiální ukončení zkušebního provozu
 • Bezprostředně po provedení generální opravy
 • Bezodkladně po opravě či zásahu, který mohl ovlivnit spolehlivost nebo bezpečnost zařízení
 • Po opětovném zapojení plynoměru či nového odběrného zařízení

Kontrola plynových zařízení

Zákonně povinnou kontrolu provádíme v pravidelných intervalech 1x ročně. Během kontroly provádíme jednotlivé testy zaměřené na mechanické, tlakové a bezpečnostní zkoušky.

 • Zajištění bezproblémového přístupu k hlavnímu uzávěru plynu
 • Zajištění přístupu k veškerým uzávěrům včetně uzávěrů u jednotlivých spotřebičů
 • Zajištění přístupu k měřákům a plynoměru
 • Přezkoušení armatur a jejich ovladatelnosti
 • Přezkoušení veškerých uzávěrů a zařízení v soustavě
 • Přezkoušení jednotlivých spojů na potrubí
 • Audit správného umístění orientačních tabulek a označení 

UPOZORNĚNÍ: Provozní revize plně nahrazuje jednu roční kontrolu. Klientům zajišťujeme veškerou administrativu i služby spojené se zákonnými povinnostmi. Řádně a s předstihem upozorňujeme na jednotlivé procesy, termíny prohlídek, kontroly a servisy. S námi je to včas, správně a bez pokut.

Servis plynových spotřebičů

Servisní kontroly, záruční i po záruční, provádíme v intervalu 1x ročně, dle zákonné povinnosti. Servisujeme běžné spotřebiče všech značek v rozsahu pro dodržení záručních lhůt jednotlivých výrobců. V rámci servisu provádíme i běžné záruční a pozáruční opravy.

Montáže a porevizní opravy

Realizujeme montáže a opravy i v případech, kdy se revize odhalí nedostatky v plynovodní soustavě nebo v přípojných zařízeních.

Poslat poptávku

Rádi Vám poradíme: 603 872 023

Poslat poptávku
Kontaktujte nás

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA

Vaše data jsou u nás v bezpečí. Údaje v odeslaném formuláři zpracováváme podle Zásady zpracování osobních údajů.

SEO optimalizace