Revizní firma K-PLYN Tábor oslavila 25let od svého založení
K-PLYN Tábor oslavila 25let od založení revizní firmyK-PLYN Tábor oslavila 25let od založení revizní firmy INFOLINKA: +420 603 872 023
BOZP a PO

BOZP a PO

BOZP a PO

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP

 • Vyhledání, identifikace rizik a přijetí nápravných opatření v souladu s platným ZP.
 • Zpracování postupu pro poskytování OOPP na základě identifikace rizik
 • Zavedením osobních karet
 • Zařazení do kategorizace prací
 • Zpracování postupu pro lékařské prohlídky
 • Zpracování traumatologického plánu
 • Zpracování postupu v případě vzniku pracovního úrazu
 • Zpracování prověrek BOZP, OŽP a PO v souladu s platným ZP
 • Zpracování provozních a havarijních plánů dle požadavku zákazníka
 • Zpracování školení pracovníků včetně osnovy
 • Poradenství či zpracování místních provozních bezpečnostních předpisů k jednotlivým strojům a zařízením.
 • Zpracování směrnice BOZP

Požární ochrana - PO

 • Zpracování směrnice PO
 • Zavedení požární knihy
 • Začlenění do požárního nebezpečí
 • Zpracování požární poplachové směrnice případně požárního řádu
 • Zpracování a školení PO pracovníků, vedoucích pracovníků, preventistů, hlídek PO a pod.

Provádíme pravidelné fyzické kontroly na jednotlivých pracovištích a prověrky BOZP v souladu s platným ZP

Firemní ekolog - FE

Zajišťujeme firemní ochranu před nedodržováním platných legislativních požadavků.

Tato práce spočívá především v metodickém vedení pracovníků – školení, metodické a výchovné vedení na vedoucí a zaměstnance na dodržování platné legislativy v níže uvedených oborech: chemické látky, odpady, ovzduší a vody. Samozřejmostí je vzájemný kontakt při řešení rozličných událostí – kontrol, jednání s konkrétními úřady nebo referenty státní správy jako ORP, OÚ, KrÚ a ČIŽP.

Odpadové hospodářství - zařazování odpadů v souladu s katalogem odpadů

 • pomáhat vést průběžnou evidenci odpadů
 • zařazování odpadů v souladu s katalogem odpadů dle požadavku zákazníka
 • zpracovávat roční hlášení o odpadech do ISPOP
 • zpracovávat statistická hlášení ČSÚ
 • zpracovávat provozní řády dle požadavku zákazníka
 • jednání s úřady
 • kontroly dle požadavku zákazníka

Vodní hospodářství

 • zajišťovat a kontrolovat výsledky pravidelných rozborů vod a upozorňovat na nesoulad s legislativním rozhodnutím
 • vyřizovat a zpracovat havarijní plány dle požadavku zákazníka
 • upozorňovat na případné nedostatky
 • zpracovávat provozní řády dle požadavku zákazníka
 • vyřizovat povolení k nakládání s vodami dle požadavku zákazníka
 • zpracovávat hlášení i statistická do ISPOP a ČSÚ.
 • jednání s úřady
 • kontroly dle požadavku zákazníka

Ovzduší

 • zprostředkovat měření EL a jejich limitů
 • zpracovávat a vyřizovat schválení provozních řádů
 • zpracovávat a naplňovat ohlašovací povinnosti vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší, zpracování provozní evidence včetně výpočtů poplatků a hlášení do ISPOP
 • jednání s úřady
 • kontroly dle požadavku zákazníka

Dle potřeb zákazníka a domluvy zajišťujeme poradenství i v oblasti chemických látek a sloučenin dle platné legislativy.

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci, OOPP osobní ochranné pracovní prostředky, OŽP ochrana životního prostředí, PO požární ochrana, ISPOP - integrovaný systém povinné ohlašovacích povinností, ORP obec s rozšířenou působností, MěÚ městský úřad, KrÚ krajský úřad, ČIŽP česká inspekce životního prostředí, EL emitující látky, ČSÚ český statistický úřad, ZP zákoník práce, OOPP osobní ochranné pracovní prostředky,

Poslat poptávku

Rádi Vám poradíme: 603 872 023

Poslat poptávku
Kontaktujte nás

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA

Vaše data jsou u nás v bezpečí. Údaje v odeslaném formuláři zpracováváme podle Zásady zpracování osobních údajů.

SEO optimalizace