Revizní firma K-PLYN Tábor oslavila 25let od svého založení
K-PLYN Tábor oslavila 25let od založení revizní firmyK-PLYN Tábor oslavila 25let od založení revizní firmy INFOLINKA: +420 603 872 023
Revize

Revize

Revize

Revize není jen nutná zákonná povinnost. Revizní technik je odborník, který zjistí veškeré nedostatky, jež mohou ohrožovat Vaše zdraví a majetek. V případě nevyhovující instalace navrhneme další postup, jak systém optimalizovat a tím ušetřit peníze v budoucnu.

Výchozí revize

Výchozí revize je zákonnou podmínkou před uvedením plynovém zařízení do provozu. Tuto revizi provádí revizní technik s platným osvědčením pro daný typ zařízení.

Provozní revize

Provádí se pravidelně minimálně jednou za 3 roky a zjišťuje jestli je zařízení schopné bezpečného provozu. Revizní technik prověřuje, jestli někde nedochází k úniku a zda je zařízení schopno bezpečného provozu.

V některých případech je potřeba provést mimořádnou provozní revizi a toto upravuje vyhláška:

  • Na zařízeních po ukončení zkušebního provozu
  • Na zařízeních, která jsou více jak 6 měsíců mimo provoz
  • Při provádění jakýchkoli zásahů do plynové soustavy, které by mohly mít vliv na bezpečnou funkci zařízení
  • Po provedení generálních oprav
  • Při opětovné montáži plynoměru, kde je potřeba provést tlakovou zkoušku

Odborná kontrola plynového zařízení

Musí být provedena minimálně jednou za rok v roce, kdy nebyla prováděna revize. Smyslem této kontroly je přezkoušení ovladatelnosti všech pohyblivých části plynové soustavy. Pohyblivé části plynové soustavy vlivem proudění zemního plynu vysychají a mohou přestat být pohyblivé, což má vliv na bezpečný provoz. Dále se prověřuje přístupnost k hlavnímu uzávěru plynu a ke všem spotřebičům připojených v plynové soustavě.

Tato kontrola bývá často nahrazována provozní revizí, která je důkladnější a je prováděna technikem s potřebným osvědčením.

Poslat poptávku

Rádi Vám poradíme: 603 872 023

Poslat poptávku
Kontaktujte nás

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA

Vaše data jsou u nás v bezpečí. Údaje v odeslaném formuláři zpracováváme podle Zásady zpracování osobních údajů.

SEO optimalizace