Revizní firma K-PLYN Tábor oslavila 25let od svého založení
K-PLYN Tábor oslavila 25let od založení revizní firmyK-PLYN Tábor oslavila 25let od založení revizní firmy INFOLINKA: +420 603 872 023
Revize tlaku

Revize tlaku

Revize tlaku

Provádíme dle zákonných náležitostí revize tlakových soustav a zařízení včetně tlakových zkoušek a vnitřních revizí. Provádíme kompletní revize včetně všech zkoušek a odborných prohlídek kotelen parních a horkovodních kotlů III. a IV. Třídy.

Výchozí revize

Provádíme výchozí revize v plném rozsahu před uvedením do nádoby či zařízení do provozu. Pro účely následného provozu zhotovujeme revizi, která se pak doplňuje do přílohy k pasportu.

Provozní revize

Děláme provozní revize, která dle zákona musí být provedena nejpozději do 2 týdnů po zahájení provozu tlakové nádoby. Provozní revize následná pak pravidelně v intervalech 1x ročně od data předchozí revizní prohlídky.

Vnitřní revize

Posuzujeme kompletní stav nádoby dle daných náležitostí v intervalu každých 5 let v závislosti na stavu, konstrukci, zpracování, stáří, provozovateli a provozním podmínkám.

Zkouška těsnosti

Provádíme hydraulické a pneumatické kontroly, které musí zpravidla následovat po provedení vnitřní revize.

Tlaková zkouška

Provádíme tlakové zkoušky zkušebním přetlakem. Zkušební přetlak je zajišťován vodou či podobnou nehořlavou kapalinou. Interval zkoušek je dle zákona stanoven na 1x za 9 let.

Kdy musí být vyhotovena tlaková zkouška:

  • V případě opravy nebo rekonstrukce
  • V případě provozní přestávky delší než 2 roky (dle vnitřní revize)
  • V případě přemístění nádoby (dle vnitřní revize)
  • V případě překročení nejvyššího dovoleného provozního tlaku
  • V případě překročení nejvyšší provozní teploty
  • V případě mechanického opotřebení materiálu stěny nádoby
Poslat poptávku

Rádi Vám poradíme: 603 872 023

Poslat poptávku
Kontaktujte nás

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA

Vaše data jsou u nás v bezpečí. Údaje v odeslaném formuláři zpracováváme podle Zásady zpracování osobních údajů.

SEO optimalizace